hub.brussels Invest & Export. Budujemy nowe perspektyty

hub.brussels Invest & Export

to utworzona 1 stycznia 2018 Brukselska Agencja Wsparcia Przedsiębiorczości, powstała z połączenia 3 instytucji o różnorodnych kompetencjach (Brussels Invest & Export, Atrium i Impulse), która zastąpiła Departament Handlu Zagranicznego i Inwestycji Regionu Stołecznego Brukseli.

 
 

Głównym celem hub.brussels invest&export  jest ułatwienie umiędzynarodowienia gospodarki Regionu Brukseli poprzez pomoc przedsiębiorstwom w konkurowaniu na rynkach globalnych.

Nasze usługi pro eksportowe

W Brukseli, nasze ekipy managerów projektów i doradców wykorzystują swoje

doświadczenie w projektach eksportowych

związanych z brukselskimi produktami i usługami.

Pomagają przedsiębiorcom w znalezieniu informacji handlowych,

przepisów prawnych i innych oraz dostarczają informacji

na temat możliwości otrzymania wsparcia finansowego

na pokrycie kosztów ekspansji międzynarodowej.

Za granicą posiadamy sieć 95 attachés ekonomicznych i handlowych rozlokowanych na wszystkich kontynentach. Są oni prawdziwymi pośrednikami pracującymi lokalnie na rzecz firm z Regionu Brukseli.

Lokalne ekipy pracowników i attachés akredytowani w różnych krajach łączą swe siły by  przygotować każdego roku ponad sto wydarzeń promocyjnych powiązanych z eksportem firm brukselskich, zarówno na terenie Belgii jak i na całym świecie.

Przyciąganie kapitału i inwestycji zagranicznych

Nasi attachés ekonomiczni i handlowi oraz konsultanci wyszukują zagraniczne przedsiębiorstwa zainteresowane założeniem biura przedstawicielskiego, filii czy innej formy działalności gospodarczej w Belgii. Promują oni Region Brukseli jako strategiczny centralny punkt dla rozwoju działalności w Belgii, krajach Beneluksu i w całej Europie.

Pomocą tym zagranicznym przedsiębiorstwom w ocenie zasadności prowadzenia interesów w Brukseli służy przygotowany specjalnie "Pakiet powitalny" zawierający między innymi całkowicie wyposażoną przestrzeń biurową na okres próbny 3 miesięcy a także skrojona na miarę pomoc oraz dostęp do naszych baz danych i opinii ekspertów.

Nasza misja

hub.brussels Invest & Export jest strategicznym partnerem dla eksporterów z Regionu Brukseli oraz dla inwestorów z zagranicy w działaniach na polu międzynarodowym, 
podnoszącym walory Brukseli i tworzącym miejsca pracy w Regionie.