Prowadzenie interesów w Brukseli

Położona w sercu Europy Bruksela jest łatwo dostępna z większości stolic europejskich dzięki wspaniałej sieci połączeń komunikacyjnych. Miasto Bruksela jest świetną « bramą » do całego europejskiego rynku.

Business in Brussels

O Brukseli

Instytucje i organizacje europejskie ulokowane w Brukseli generują wymianę gospodarczą i tworzą miejsca pracy w licznych sektorach działalności produkcyjnej, handlowej  i usługowej. Gospodarka regionu charakteryzuje się wysoką dynamiką, zróżnicowaniem oraz pro eksportowym nastawieniem. Siła robocza jest wysoko wykwalifikowana, doświadczona i doskonale znająca się na tym co robi.
 
Poza tradycyjnymi dziedzinami gospodarki jak transport, budownictwo, przemysł spożywczy czy wytwarzanie dóbr konsumpcyjnych, Bruksela jest też eksporterem wysokiej jakości w sektorach innowacyjnych.
 
Bruksela jest miastem międzynarodowym, wielokulturowym i stanowi idealny test dla zagranicznych firm, które chcą wejść na rynek europejski.

Inwestycje w Brukseli

Nasz departament Inward Investment może udzielić informacji o aktywach różnych uczestników europejskiego rynku kapitałowego. Nasz przedstawiciel w biurze warszawskim doradzi i wprowadzi w problematykę zakładania filii lub biura przedstawicielskiego w Brukseli.

Katalog eksporterów z Brukseli

Nasza rozległa baza danych eksporterów mających siedzibę w Brukseli pozwala na stały kontakt z firmami z danego sektora działalności, zainteresowanymi rozwijaniem międzynarodowych kontaktów handlowych.

6 powodów, dla których warto prowadzić interesy w Brukseli

  • Brama do najważniejszych rynków globalnych
  • Serce procesów decyzyjnych w Europie
  • Idealny tester rynkowy
  • Konkurencyjny rynek nieruchomości
  • Rezerwy talentów
  • Wyjątkowa jakość życia